☺ שלום, אורח | התחבר

לסכם את כל הפעילות של שנת תשע"ח? זו משימה כמעט בלתי אפשרית…

ב"ה מבט לאחור מגלה שילדינו היקרים, חיילי צבאות השם, החברים בפעילות הפנסאים, קיבלו כל-כך הרבה בגשמיות וברוחניות, כאשר ברכותיו הקדושות של הרבי, המלוות את הארגון ופעולותיו ניכרות בכל יום ובכל רגע. אנחנו מודים ומהללים את ה' יתברך ומשה עבדו על כל הטוב והשפע הרב שנשפע עבור חיילי צבאות השם ומבקשים גם על ההמשך, שנזכה להוסיף ולהאיר, לחנך, להשפיע ולהעניק חיות חסידית לילדינו היקרים שביקרים. ועיקר העיקרים, שנזכה בקרוב ממש לצעוד.

1 2