☺ שלום, אורח | התחבר

הפנסאים הראשלצים בבית המשפיע

הפנסאים הראשלצים בבית המשפיע

פעילות מיוחדת לבסיס מזרח ראשון לציון המונה קרוב לארבעים חיילי צבאות השם● החיילים יחד עם מנהל הבסיס והשליח המקומי התארחו בבית משפיע ארגון הפנסאים הרב זלמן גופין ● החיילים זכו להתוועדות ייחודית לכבוד כ' מרחשון וחזרו טעונים ונרגשים ● מה שוחח הרב גופין עם הילדים? >>

את פניהם של הילדים קידם המשפיע הרב שניאור זלמן גופין בחיוך, והזמין אותם לשבת סביב שולחן העץ הספוג בהתוועדויות ושיעורי חסידות.

התרגשות של ממש אפפה את הילדים, חלקם מבתי אנ"ש וחלקם מבתי יהודים הקשורים לחב"ד באמצעות שליח הרבי במזרח ראשל"צ, הרב שלום לוי, שהצטרף גם הוא למפגש המיוחד.

מנהל בסיס הפנסאים של מזרח ראשל"צ, הרב הראל אשואל הכין את חניכיו היטב להתוועדות, ניכר עליהן שהם מייקרים את הרגעים הללו בהן זכו לשבת להתוועד עם משפיע ישיבת תומכי תמימים, ביום ההולדת של מייסד הישיבה – הרבי הרש"ב נ"ע.

הרב גופין ביאר לילדים את תפקידם כ'פנסאים' המדליקים את נשמות עם ישראל, "עליכם להיות מלאים באור בעצמכם, וכך תוכלו להאיר גם אחרים", הוא הסביר להם שהאור טמון בלימוד תניא בעל פה ובתפילה ברצינות, את הסיפור המפורסם על הרבי הרש"ב שבכה בילדותו על רצונו שהקב"ה יתגלה אליו, ביאר הרב גופין כך: גם ילד יכול לבקש מהקב"ה שיתגלה אליו, ואיפה הקב"ה מתגלה אלינו? בשעת התפילה! כשאנחנו מתפללים ברצינות ומרגישים רגש של קדושה בלב – זו ממש ההתגלות של ה' יתברך אלינו הילדים!…

הרב גופין סיפר כמה סיפורים מרתקים על הרבי הרש"ב, דיבר על חשיבות הלימוד והשינון של פרקי תניא בעל פה ועל כך שיש לשמר את מה שכבר יודעים בכך שחוזרים במחשבה ובדיבור, בכל יום, חלק מתוך מה שכבר למדנו בעבר.

הילדים הזכים ניגנו בדביקות את ניגונו של הרבי הרש"ב נ"ע, ולאחר מכן איחל להם הרב גופין שיצליחו בתפקידם כחיילי צבאות השם, בלימוד ובהנהגה ויגרמו נחת לרבי ושבמהרה נתראה עם משיח צדקנו.

אכן, הילדים הללו, חסידים של ממש הם, נרות להאיר!

 

Avatar
— admin