☺ שלום, אורח | התחבר

מוצאי שבת צבאות השם: סדר ניגונים ותפילת ערבית עוצמתית

מנחם בן ארי:

לאחר שלושים שעות של התוועדויות, תפילות, לימוד, משחקים, הצגות, אלפי החיילים התכנסו יחד ל"סדר ניגונים" מרגש ועוצמתי בזאל הישיבה.

על ניצוח ה"סדר ניגונים" עמד אורח השבת הרה"ג יעקב גולדשמיד שליט"א שתיאר לחיילים את שנות האור אצל הרבי וקרא להם למלא את השליחות אותה הטיל הרבי על כל חסיד וחסיד "טוט אלץ וואס איר קענט" לעשות ככל שביכולתינו להכריע את הכף ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

לאחר מכן נעמדו כל החיילים מכל הפלוגות לתפילת ערבית משותפת, השפעת השבת ניכרה במוחש על אלפי החיילים המרוגשים בתפילה מלאת חיות והתלהבות, כמותה כפר-חב"ד לא ראה מימיו.

לאחר מכן שמעו אלפי החיילים הבדלה כשל"מאורי האש" משמש נר ענק בצורת הסמל הצבאי של צבאות השם וכל פלוגה יצאה לפעילות מיוחדת.

צילום: חיים טוויטו

Avatar
— admin