☺ שלום, אורח | התחבר

אלפי חיילי צבאות השם כבשו את כפר חב"ד

מנחם בן ארי:

לאחר ההתמקמות בחדרים, ממהרים חיילי צבאות השם, לגשת לאוהל הענק, אל כינוס הפתיחה של "שבת צבאות השם". החיילים כבר יושבים מסודרים במקומותיהם, המסומנים וממוספרים בשילוט מיוחד לפי הסיירות. וכינוס הפתיחה מתחיל כאשר השקט משתרר והגנרלים נכנסים.  במהלך דבריו, פורס הגנרל את תחרות השבת – אלף החיילים מחולקים לתשעה פלוגות, כשבראש כל פלוגה עומד קצין שמנחה ומלהיב את הפלוגה. במהלך השבת, מתחרות הפלוגות ביניהם מי תהיה הפלוגה שתנצח ותצבור את הניקוד הגבוה ביותר על חיות וסדר בתפילות, בסעודות ובהתוועדויות. כשחיילי הפלוגה המנצחת זוכים בתשורה מיוחדת.

תשעת הפלוגות התחלקו לשלושה נושאים שנסובו סביב נושא השבת, "בפקודת מלכינו נכריע את הכף", בכדי להסביר את התכנים בצורה טובה הקצינים המסורים הכינו סרטון הסברה מיוחד שהוקרן לחיילים.

קציני פלוגות א' ב' וג' שתוכנם היה "רבי מיר זיינען דא" הציגו כמשל חיילים בצבא שמחויבים לציית לפקודות, כך גם חיילי צבאות השם צריכים לדעת עד כמה חשוב הציות המוחלט לפקודות הרמטכ"ל בקבלת עול גם אם איננו מבינים.

לאחר מכן קציני פלוגות "כולנו כאחד" היטיבו לתאר את החובה בשיתוף פעולה בין כל החיילים וכמה אנו חזקים דווקא כשכולם פועלים יחד. והאחרונים חביבים קציני פלוגות "מי ארמיא אדמורא" בסרטון מיוחד הסבירו לבעל עסק מה מעלתם המיוחדת של חיילי צבאות השם ומה הכוח שלהם מול צבאות אחרים ברחבי העולם.

בסוף כל סרטון הוקרן וידאו מיוחד מראלי צבאות השם אצל הרבי בו הרבי מסביר את אותו הנושא. לאחר הקרנת הסרטונים הוזמנו הקצינים לבמה, הקצינים נכנסו תוך שהחיילים מנגנים בשמחה ניגונים הקשורים לתוכן הפלוגות.  הקצינים עודדו בדבריהם את חיילי פלוגותיהם, ותחרות השבת יצאה לדרך כשהחיילים עושים כל אשר ביכולתם, לנצח במלחמה זו, ובמלחמה הכללית – מלחמת הגלות. אחר כניסת הקצינים, בסיום כינוס הפתיחה, הוקרן סרטון הסברה בו הופיעו פרטי הפעילות של יום שישי והחיילים יצאו למשחק שטח מאתגר.

צילום: חיים טוויטו

 

Avatar
— admin