☺ שלום, אורח | התחבר

אורח שבת הפנסאים: הרב יעקב גולדשמיד

בשבת צבאות השם צפויים לקחת חלק שורת אורחים נכבדים, שיעשו את השבת לצד אלפי החיילים בצבאות השם, המדריכים המסורים המלווים את הילדים לאורך השנה, פעילי הארגון ומנהליו • אורח הכבוד בשבת צבאות השם יהיה הרה"ח ר' יעקב גולדשמיד מראשי ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית כפר חב"ד • הרב גולדשמיד שנודע בסגנון דיבורו המרתק ילווה את שלל פעילויות השבת ויוסיף להם נופך של פארבריינגען חסידי

 

Avatar
— admin